วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม พ.ศ. 2555

ผู้ก่อตั้งโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔


โรงเรียนเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537 โดยใช้สถานที่เรียนของ
โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน 194 คน
ครูจำนวน 5 คน คุณหญิงลักขณา แสงสนิท เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนคนแรก

วันพฤหัสบดีที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2555

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔

ทำเนียบผู้บริหารโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔
ข้อมูลจำเพาะโรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี)๔ชื่อ โรงเรียนบดินทรเดชา(สิงห์ สิงหเสนี) ๔
อักษรย่อ : บ.ด.๔
วันสถาปนา : 27 มิถุนายน พ.ศ.2538
ที่ตั้ง / บริเวณสนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์ คันทรีคลับ หมู่ที่ 1 ถนนสุวินทวงศ์
 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพฯ 10530
------------------------------------------------------------------------------------------------------
เนื้อที่  10 ไร่
ปรัชญา   ลูกบดินทรเป็นผู้ประพฤติดีและมีความรู้
สัญลักษณ์   พระเกี้ยว
พระพทุธรูป   พระพุทธสัมฤทธิ์ศรีบดินทร
ปูชนียบุคคล   เจ้าพระยาบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) 
สีประจำโรงเรียน   น้ำเงิน
ต้นไม้    สัตบรรณ
ดอกไม้   นิลุบล
ผู้บริจาคที่ดิน    คุณสุรศักดิ์ -คุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา
ผู้ก่อตั้งและอุปการะ  พลเอกวิโรจน์- คุณหญิงลักขนา แสงสนิท
****************************************************************

วันพฤหัสบดีที่ 26 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔


   ประวัติโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี)๔


-******-
  โรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี )๔ เป็นโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการ
การศึกษาขั้นพื้นฐาน( เดิมกรมสามัญศึกษา ) กระทรวงศึกษาธิการ จัดตั้งขึ้นเป็นสาขาของโรงเรียนบดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) เพื่อให้เป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพตอบสนองต่อความต้องการของชุมชน รองรับนักเรียนในพื้นที่กรุงเทพตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียง โรงเรียนตั้งอยู่ในสนามกอล์ฟเพรสซิเดนท์ - คันทรีคลับ หมู่ที่ 1 แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ 10 ไร่
   ซึ่งได้รับบริจาค      จาก คุณสุรศักดิ์และคุณกอบพร ชินวงศ์วัฒนา
   โดยการประสานงานของ พลเอกวิโรจน์ แสงสนิท 
(อดีตผู้บัญชาการทหารสูงสุด )

   และคุณหญิงลักขณา แสงสนิท ( อดีตผู้อำนวยการโรงเรียน บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) 

   ผู้ก่อตั้งและผู้อุปการะโรงเรียน

         โรงเรียนทำการเปิดสอนครั้งแรกเมื่อปีการศึกษา 2537 
โดยใช้สถานที่เรียนที่โรงเรียน บดินทรเดชา ( สิงห์ สิงหเสนี ) โดยมีคุณหญิงลักขณา แสงสนิท
ผู้อำนวยการโรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )ขณะนั้นปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้บริหารคนแรก
และกระทรวงศึกษาธิการได้ประกาศจัดตั้งโรงเรียน บดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี )๔
เมื่อวันที่ 27มิถุนายน พ .ศ .2538

        เมื่อก่อสร้างอาคารเรียนถาวรเสร็จเรียบร้อยจึงย้ายมา ณ ที่ตั้งปัจจุบันใน ปีการศึกษา 2540
 จากเมื่อเริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบันมีผู้บริหาร ดังนี้
1.คุณหญิงลักขณา แสงสนิท ( พ . ศ . 2537)
2.นายสมชาย เทพแสง ( พ . ศ . 2539)
3.นายอัศวิน วรรณวินเวศร์ ( พ . ศ . 2541 รักษาการในตำแหน่งอีกหน้าที่หนึ่ง )
4.นายจำลอง เชยอักษร ( พ . ศ . 2542 – 2549 )
5.นายวิสิทธิ์ ใจเถิง(พ.ศ.2549 - 2551)
6. นายสหชัย  สาสวน (พ.ศ.2551- 2554)
7. นายมงคล ชูวงษ์วัฒนะ (พ.ศ. 2554- บัจจุบัน   
----------------------------------------------------------------------------------------------------------

วันอังคารที่ 10 สิงหาคม พ.ศ. 2553

ผู้บริจากที่ดินให้โรงเรียนบดินทรเดชา4


คุณสุรศักดิ์ ชินวงศ์วัฒนา และ คุณกอบพร ชินวง์วัฒนา

ผู้อุปถัมน์บริจากที่ดินในการสร้างโรงเรียน จำนวน 10 ไร

 ให้แก่โรงเรียนบดินทรเดชา (สิงห์ สิงหเสนี) ๔